Tijdelijke activiteiten in 2022...

Het hele jaar door biedt de "Ferme castrale" u tal van activiteiten aan.
Sommigen, permanent, worden u wekelijks aangeboden; anderen zijn punctueel toegankelijk: gedurende een namiddag, een dag of enkele weken…

Zie hier degenen die zich puntuel voordoen alfabetisch gegroepeerd per thema's: natuurwandelingen - dorpswandeling -  rommelmarkten - workshops - tijdelijke tentoonstellingen - toegepaste gastronomie - Monumentendagennieuwejaargeschenken

Gelieve op te merken dat deze pagina in de loop van het jaar in functie van de nieuwe mogelijkheden die het toeval ons kan bieden bijgewerkt wordt. Het is dus nuttig om er terug op te komen!

 

  Natuur wandelingen

Van februari tot november inbegrepen neemt Jacques Berten, onze natuurgids, u één keer per maand mee op ontdekkingswegen. De delname aan de kosten bedraagt, per wandeling, is 8 €/ pers. - 6 €/kind tussen 6-12 jaar - 1,25 €/Article 27. Op het programma staan twee thema's:

De eetbare wilde planten - op 28/03, 25/04, 23/05, 27/06, 25/07, 22/08, 26/09, 24/10 om 14:00 :

2012 03 balade

Een heleboel planten die vrij langs voetpaden, op  bermen, in onze weiden en bossen groeien werden vroeger gebruikt als groenten of fruit en onthullen zich nog altijd as heerlijk, in staat om onze gulzigheid te voldoen.

Sommige van deze planten, welbekend van onze voorouders die ze zeer vloeiend gebruikten, worden meestal vandaag beschouwd als "onkruid" en dus  genegeerd of zelfs vernietigd. Ze zijn volledig uit ons voedingsassortiment verdwenen.

Jacques Berten helpt u deze planten te ontdekken, te kennen. Hij leert u waar u moet zoeken afhankelijk van de bodem, blootstelling aan licht, de nabijheid van andere soorten, en toont=vertelt u hoe ze te gebruiken.

De data van deze 8 wandelingen zijn op deze pagina te vinden .


De vogels langs de Maas - op 28 november om 14:00 :

FCH 11 oiseaux bord eau

In november komt de kou terug en met hem ook de meeuw.
Oh! Weet u het zeker dat het inderdaad om een meeuw gaat?  Zou het eerder  geen zeemeeuw zijn? En als het een meeuw is, is het een kokmeeuw? ^_^

Onze natuurgids is er om u helpen te bepalen welke vogel het is en u  zijn biotoop en schreeuw te laten ondekken.

Hetzelde geldt voor de fuut, de aalscholver, de grote Canadese gans, de Nijlgans en vele andere soorten die bij ons langs de Maas verblijven. Ook de oeverloper die fluit terwijl hij wegvliegt; de discrete krakeend en de flamboyante slobeend; de wintertaling die door de Romeinen werd gedomesticeerd; de zwarte en rode waterhoen; de koet in zijn smoking; de elegante blauwe reiger en de  grote zilverreiger, die bijna verdween doordat zijn lange bruiloftsveren voor het versieren van dameshoeden in het begin van de twintigste eeuw gewaardeerd waren; de lijster, kramsvogel (tchaktchak in het Waals), koperwiek (met de witte wenkbrauwen) of merel (wiens  roep snel rolt)… al deze vogels zal u leren kennen. Misschien zal u ook de kans krijgen om een knobbelzwaan te zien. Het geluid van zijn vleugels tijdens de vlucht kan men tot twee kilometer ver horen!

 

  Dorpswandeling

Ontdek ons ​​dorp anders - op 30/10,  om 14:00 :

Aff vis architecturale

Zou je het geloven? Het is de schijnbare architecturale inconsistentie van Hermalle-sous-Huy die het interessant maakt!

Omdat het dorp districten heeft die nogal van elkaar verschillen, heeft het elk architectonisch bloedbad kunnen vermijden.


De diversiteit van de constructies stelt u in staat om gebouwen uit elke eeuw te bewonderen, van de Maasrenaissance tot heden, waar een ecowijk innoveert in stadsplanning en nieuwe vormen van huisvesting en aanpassingsvermogen van de woning biedt.

De begeleide wandeling volgt ook 19e-eeuwse paden die nog steeds bestaan ​​in het centrum van de dorp, aangezien Hermalle een groot aantal tuinen en weiden heeft die herinneren aan het landelijke karakter..

Op reservering op 085 31 42 86
Gids : Nicole Hanot, franstaliger
Vertrek om 14:00, 132a chaussée Freddy Terwagne, Hermalle-sous-Huy
Prijs : 8 €/>12 jaar, 6 €/6-12 jaar

 

  Rommelmarkten voor iedereen

Op 17 juli, vanaf 11 tot 18:00 ! Het is dus niet nodig dat U's morgens vroeg moet opstaan

2014 04 pour tous les gouts

Elk weekend biedt de hoeve een tweedehands boekenmarkt, een rommelmarkt en dit alles om onze vereniging te steunen. Éen of twee maal per jaar is ook de binnenplaats en de dreef open voor andere verkopers, particulieren en handelaren. Dit jaar zal er op 17 juli 2021 plaats nemen.

Veertig exposanten stellen hun vondsten, voorwerpen en documenten voor, tot grote vreugde van koopjesjagers en liefhebbers.
U zoekt voorwerpen, boeken…? Er is iets voor iedereen, voor alle leeftijden.
Er is iets naar ieders gading: kinderen, ouders, grootouders... en ook voor de verzamelaars!
En dit alles in een prachtig monumentale omgeving.

De eerste rommelmarkt heet gewoon "brocante du printemps – lente rommelmarkt". De tweede heet "brocante du Grand Pardon – rommelmarkt van de Grote Vergeving" en dit naar aanleiding van een legende

Volgens de mondelinge overlevering werd in de Middeleeuwen een man veroordeeld tot de doodstraf voor het plegen van een ernstig misdrijven, door de Heer van Hermalle, die rechter was.
De beul moest de veroordeelde man opknopen voor een verzamelde menigte, toen een bode gracie kwam aankondigen. De Heer vergaf de man omwille van een gelukkige gebeurtenis die plaats had gevonden op het kasteel.  Een feest werd de daarop volgende zondag gehouden om God te danken.

Ter herinnering voegde de Heer eraan toe dat elk jaar de feestelijkheden zouden gehouden worden en dit op de eerste zondag na 16 juli.
Een legend… maar toch erg geloofwaardig want Hermalle had een Hof van Justitie.
Hermalle respecteert nog steeds deze traditie, door het feest van de Grote Vergeving van Hermalle jaarlijks op het weekend na 16 juli te houden
.

Gratis toegang voor bezoekers - Prijs voor de standhouders : 2,20 €/m. Reservering op 085 31 42 86

 

 2 « Natuur » workshops

op 24 april en 25 september op reservering

2012 04 formation plantes comestibles

Op onze "Lekkere natuur" wandeling kan u wilde eetbare planten ontdekken, maar sommigen  kunnen zich in het onderwerp verdiepen. Tijdens deze tweedaagse workshops alleen in het Frans, krijgt u de nodige mogelijkheden.
De eerste workshop is de studie van de lente- en zomerplanten.
D
e tweede workshop is de studie van paddestoelen.

- 09:30-12:30: theorie met diaprojectie en syllabus

- 14:00-17:00: praktijk - onderzoek en identificatie van de planten in de omgeving.
 
P.A.F. : 40 € te betalen 15 dagen van tevoren op Fortis Bank  BICGEBABEBB voor rekeningnummer IBAN BE15 9155 0012 8030 van vzw SI HsH La Rawète.

  Tijdelijke tentoonstellingen

Onze tijdelijke tentoonstellingen zijn toegankelijk voor individuele bezoekers op zaterdag (14-19:00 u.) en zondag (11-19:00 u.) voor de genoemde periode. U kan ook een afspraak maken voor een bezoek op weekdagen, enkel voor groepen (minimum 15 personen).

Thema en data zullen binnenkort op deze pagina worden meegedeeld.

 

  Eten als vroeger... en nu!

Naast het feit dat de kaart van de museataverne een oude of regionale keuken biedt, neemt gastronomie ook deel in eenmalige evenementen die in de hoeve plaatsvinden. Deze sectie zal gedurende het gehele jaar worden geactualiseerd; hier al:

Eten als… in de Middeleeuwen - 09 (14-19:00) en 10 (11-19:00) juli

2012 07 moyen age gourmand

Festivals, markten, demonstaties van gevechten, enz. De mode heeft sinds een par jaar veel evenementen in Middeleeuwse stijl voorgebracht.
Daarin vinden we bijna steeds eten en drank.
De aangeboden gerechten respecteren echter niet altijd strikt de recepten van die tijd... Bij voorbeeld : als men u een goede "stoofpotje" op basis van aardappelen voorstelt terwijl deze groente onbekend was op de Europese tafels tot het einde van de zestiende eeuw! Of als men u een hypocras (kruidenwijn) als aperitief aanbiedt terwijl men deze pas op het einde van de maaltijd nuttigde!

Onze menukaart zal meer respect tonen voor de originele Middeleeuwse gastronomie, dit beloven wij U.

Prijs : Menu "à la carte".

 

  Monumentendagen

op 10 en 11 september - Thema : "Erfgoed en innovatie".

Sinds 1991 neemt de "Ferme castrale" deel aan de Monumentendagen; bij deze gelegenheid stellen wij speciale activiteiten voor zoals tentoonstellingen, rondeleidingen, tochten...

 

  Tijd voor cadeau's

alle weekends van december

pere Noel en produkt

De feestdagen naderen en de tijd voor geschenken!

Het boek blijft een van de mooiste geschenken voor Kertsmis en Nieuwjaar. Daarom bieden wij in de "Ferme castrale" honderden boeken in perfecte staat, tegen lage prijzen.
U hoeft niet veel geld uit te geven om een mooi boek te kopen, daarom kom naar de "Ferme castrale", want voor een mooi cadeau is niet de prijs belangrijk maar de intentie.

U kunt ook in onze mooie tweedehands objecten jagen! Een vaas, een beeldje, speelgoedsoldaatjes, een schilderij... Waarom niet?

En in de boetiek, worden delicatessen geschenkmanden op basis van uw wensen samengesteld.

Na het winkelen - zaterdag vanaf 14 tot 18.00 en zondag vanaf 11 tot 18:00 - kan u zich komen opwarmen in onze taverne en genieten van onze heerlijke streekgerechten.

Gelukkig Nieuwjaar!
En tot volgend jaar...